Stegen Samspelet

Stegen Karlstad

Stegen Karlstad är för dig som bor i Karlstad, Hammarö eller Grums kommun.

Vi finns på Trädgårdsgatan 1A, bredvid Stadsträdgården i Karlstad.

Du kan ansöka på egen hand eller tillsammans med din handläggare/ behandlare om att delta i Stegen.

Gruppstudiebesök anordnas under hösten enligt följande tider:

29/8 kl.10:00 

27/9 kl.14:00 

Anmälan om deltagande i studiebesöket till camilla.nykvist@karlstad.se.

Intresseanmälan till Stegen

Endast för dig som inte har någon kontakt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland (t.ex. öppenvårdspsykiatrin/vårdcentral), Karlstad, Hammarö eller Grums kommun.

Ansökan Stegen med samtycke

Ansökan till Stegen som handläggare kan fylla i med individens samtycke.

Ifylld ansökan skickas till:

Samordningsförbundet Samspelet, Stegen

Att: Camilla Nykvist

Trädgårdsgatan 1 A

652 26 Karlstad