Stegen Samspelet

Stegen Karlstad

Stegen Karlstad är för dig som bor i Karlstad, Hammarö eller Grums kommun.

Vi finns på Trädgårdsgatan 1A, bredvid Stadsträdgården i Karlstad.

Du kan ansöka på egen hand eller tillsammans med din handläggare/ behandlare om att delta i Stegen.

Gruppstudiebesök anordnas under våren enligt följande tider: 23/2 kl. 10.00, 23/3 kl. 10.00, 20/4 kl. 10.00, 25/5 kl. 10.00, 13/6 kl. 14.00. Anmälan om deltagande i studiebesöket till camilla.nykvist@karlstad.se.

Ifylld ansökan skickas till:

Samordningsförbundet Samspelet, Stegen

Att: Camilla Nykvist

Trädgårdsgatan 1 A

652 26 Karlstad