Stegen Samspelet

Stegen Karlstad

Stegen Karlstad kommer att avslutas den 31 december 2024 vilket innebär att det inte går att ansöka till insatsen längre.

Stegen Karlstad är för dig som bor i Karlstad, Hammarö eller Grums kommun.

Stegen är till för dig som är motiverad och behöver samordnat stöd av flera myndigheter för att komma ut i, eller återgå till, studier eller arbete.

Stegen Karlstad samverkar med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Värmland samt Karlstad, Hammarö och Grums kommun. Detta för att kunna arbeta effektivt med samordning av resurser och kompetenser, utifrån dina behov.

Vi utgår från din förmåga! Syftet är ett ökat välbefinnande med målet att närma sig egen försörjning genom arbete eller studier.

Vi finns på Trädgårdsgatan 1A, bredvid Stadsträdgården i Karlstad.