Stegen Kristinehamn

Stegen Kristinehamn är för dig som bor i Kristinehamns kommun.

Stegen är till för dig som är motiverad och behöver samordnat stöd av flera myndigheter för att komma ut i, eller återgå till, studier eller arbete.

Stegen Kristinehamn samverkar med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Värmland samt Kristinehamns kommun. Detta för att kunna arbeta effektivt med samordning av resurser och kompetenser, utifrån dina behov.

Vi utgår från din förmåga! Syftet är ett ökat välbefinnande med målet att närma sig egen försörjning genom arbete eller studier.

Vi finns på Nya Kyrkogatan 19, våning 3, Vintergatan Kristinehamn

Du ansöker till Stegen tillsammans med din handläggare/behandlare eller kontaktar projektledare via mejl eller telefon.

Intresseanmälan

Intresseanmälan är endast för dig som inte har någon kontakt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland (t.ex. öppenvårdspsykiatrin/vårdcentral) eller någon inom socialtjänsten i Kristinehamns kommun.
Intresseanmälan gör du genom att ta kontakt med projektledare Camilla Holmberg
010-488 1622
camilla.holmberg@arbetsformedlingen.se

Ansökan Stegen med samtycke

Det är först efter ett SAMSIP-möte som en ansökan kan lämnas in.

Ifylld ansökan skickas till:

Samordningförbundet Samspelet, Stegen

att: Camilla Holmberg

Kristinehamns kommun

63.AKV

681 84 Kristinehamn