Stegen Kristinehamn

Stegen Kristinehamn är för dig som bor i Kristinehamns kommun.

Vi finns i huset Kvadraten på Mariebergsområdet.

Du kan ansöka på egen hand eller tillsammans med din handläggare/ behandlare om att delta i Stegen.

Ifylld ansökan skickas till:

Samordningförbundet Samspelet, Stegen

att: Camilla Holmberg

Dr Enwalls väg 13 C

681 37 Kristinehamn