Lärvux Lärlingsutbildning

– en möjlighet att stärka sin ställning på arbetsmarknaden genom yrkesutbildning.

Utbildningen till serviceassistent är en möjlighet för kvinnor och män mellan 20 och 29 år som har behörighet att delta i anpassad utbildning för vuxna. Eventuellt kan även personer inom gruppen som är äldre än 29 år få möjlighet att delta.

Utbildningen är 1,5 år och genomförs på Komvux som anpassad utbildning i Karlstad. Här kan man läsa olika yrkesinriktningar som exempelvis handel, barn- och äldreomsorg, hotell och restaurang.

Det långsiktiga målet med utbildningen är att individer som tillhör målgruppen på Komvux som anpassad utbildning ges tillträde till arbetsmarknaden och därmed ökad delaktighet i samhället.

Väl fungerande samverkan ger trygga förutsättningar

En förutsättning för projektet är en väl fungerande samverkan mellan parterna runt individen så att lärlingarna kan genomföra utbildningen under trygga förutsättningar, både ekonomiskt och i övrigt.

Efter projekttidens slut förväntas samverkan vara implementerad hos alla aktörer.

Projektsamordnaren koordinerar alla samverkande parter. Projektsamordnaren ska också vara ett stöd för deltagarna före, under och efter studierna samt bidra till deras etablering på arbetsmarknaden.

Nystartad lärlingsgrupp

Under februari 2021 startade den första lärlingsgruppen. En dag per vecka har deltagarna teori på Komvux i Karlstad. Under teoridagen träffas hela gruppen och arbetar med sina yrkeskurser och uppföljningar av lärlingsuppgifter inom vald utbildning. Fyra dagar per vecka är lärlingarna ute på sina lärlingsplatser. På lärlingsplatsen arbetar lärlingen i ett nära samarbete med sin handledare.