Lärvux Lärlingsutbildning

– en möjlighet att stärka sin ställning på arbetsmarknaden genom yrkesutbildning.

Utbildningen till serviceassistent är en möjlighet för kvinnor och män mellan 20 och 29 år som har behörighet att delta i särskild utbildning för vuxna. Eventuellt kan även personer inom gruppen som är äldre än 29 år komma att få möjlighet.

Det långsiktiga målet är att individer som tillhör målgruppen för särskild utbildning för vuxna via LärvuxLärling ges tillträde till arbetsmarknaden och därmed ökad delaktighet i samhället.

Väl fungerande samverkan ger trygga förutsättningar

En förutsättning för projektet är en väl fungerande samverkan mellan parterna runt individen så deltagare kan genomföra utbildningen under trygga förutsättningar, både ekonomiskt och i övrigt.
Efter projekttidens slut förväntas samverkan vara implementerad hos alla aktörer.

Projektsamordnaren koordinerar alla samverkande parter. Projektsamordnaren ska också vara ett stöd för eleverna före, under och efter studierna samt bidra till deras etablering på arbetsmarknaden.

Nystartad lärlingsgrupp

Under februari 2021 startade den första lärlingsgruppen. En dag per vecka är teoridag på Tingvalla vuxenutbildning, de andra fyra dagarna är lärlingarna ute på sina lärlingsplatser. På lärlingsplatsen arbetar lärlingen i ett nära samarbete med sin handledare. Under teoridagen träffas hela gruppen och arbetar med sina yrkeskurser och uppföljningar av lärlingsuppgifter inom vald utbildning.

Gruppen består idag av sju elever inom inriktningarna hotell och konferens, handel, barn- och äldreomsorg. Intresset har varit stort och det har medfört att det under hösten startas upp en ny grupp med fem lärlingar.

Utbildningen är 1,5 år och genomförs på Tingvalla Vuxenutbildning.