Finansierade insatser

Samspelet finansierar både individinsatser och strukturella insatser, vilka alla finns beskrivna här i undermenyerna. Är Du motiverad till att göra en förändring i ditt liv och vill gå vidare mot arbete eller studier? Passar någon av våra arbetslivsinriktade insatser för i Dig?

Din handläggare på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, på kommunen eller din vårdkontakt stödjer Dig i Din ansökan till Samspelets insatser och bokar ett gemensamt möte – ett SAMSIP-möte.

Det går också bra att Du själv söker till Stegen eller till LärVuxLärling!
Om Du läser under respektive insats så ser Du vilken insats som passar Dig bäst.

En möjlighet att stärka din ställning på arbetsmarknaden genom yrkesutbildning.

En arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats för dig som vill göra en förändring.

Ett projekt för att skapa tillit för att stärka och nå en god och jämlik hälsa i Grums kommun.