Stegen – när du vill göra en förändring

Stegen är en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats. Har du en psykisk, fysisk och/eller social problematik som innebär svårigheter för dig att kunna få ett arbete alternativt att kunna studera? Är du mellan 18 år och 61 år? Behöver du samordnat stöd från flera myndigheter? Då kan Stegen vara något för dig. 

I Stegen finns representanter från din kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Värmland som arbetar effektivt med att se till att du får de resurser och kompetenser du behöver. Din förmåga är utgångspunkten. Målet är att du ska närma dig arbetsmarknaden och uppleva ett ökat välbefinnande. Din egen motivering är förutsättningen för Din möjlighet att nå Ditt mål.

Du har möjlighet att utveckla dina starka sidor tillsammans med teamet i Stegen där vi gör en individuell planering för hur du kan nå dina mål och delmål. Dessa följs upp regelbundet med dig och inblandade myndigheter. Din/dina handläggare/behandlare kommer finnas med under hela din tid i Stegen.

Vi utgår från KAPA-metodiken (Kartläggning – Aktivitet – Prövning – Avslut) när vi arbetar oss mot ditt mål. Hur länge du deltar i Stegen kan variera.

Exempel på olika aktiviteter:

  • Coachande samtal och Jobbcoaching
  • Hälso- och friskvårdsaktiviteter
  • Arbetsmarknadskunskap

Du kan ansöka på egen hand eller tillsammans med din handläggare/ behandlare om att delta i Stegen.

Stegen finns i Karlstad (för dig som bor i Karlstad, Hammarö eller Grums kommun) och i Kristinehamn.