Om Samspelet

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) är en lag som gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och Regionen att arbeta tillsammans i lokala samordningsförbund.

Samordningsförbundens uppgift är att verka för att medborgare får det stöd och den rehabilitering som fortsatt ger dem möjlighet att försörja sig själva. Förbundet är en egen juridisk person och leds av en styrelse bestående av förtroendevalda och tjänstemän från ovan nämnda parter.

Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt. Det finns idag ett ca 80 Samordningsförbund i hela Sverige. Nästan alla kommuner i Sverige ingår i ett samordningsförbund.

Samspelets medlemmar

Samspelets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland och kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn.
Medlemmarna äger Samspelet!
Arbetet styrs bl.a. genom vår Förbundsordning.

Vår vision och värdegrund: Tillsammans gör vi skillnad!

Inom Samspelet arbetar vi tillsammans – deltagare och parter med personal- så att varje deltagare får möjlighet att utveckla sina starka sidor!
Vi hjälps åt att nå arbete eller studier tillsammans med ett självständigt liv