Om Samspelet

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FINSAM) är en lag som gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och Regionen att arbeta tillsammans i lokala samordningsförbund.

Samordningsförbundens uppgift är att verka för att medborgare får det stöd och den rehabilitering som de behöver för att närma sig arbete/studier. Förbundet är en egen juridisk person och leds av en styrelse bestående av förtroendevalda och tjänstemän från ovan nämnda parter.

Samordningsförbunden finansierar projekt som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt. Det finns idag ett ca 80 Samordningsförbund i hela Sverige. Nästan alla kommuner i Sverige ingår i ett samordningsförbund.

Samspelets medlemmar

Samspelets medlemmar som äger Samspelet är:

Vår vision och värdegrund: Tillsammans gör vi skillnad!

Inom Samspelet arbetar vi tillsammans – deltagare och parter med personal – så att varje deltagare får möjlighet att utveckla sina starka sidor för att närma sig arbete/studier!

Samspelets organisering

I Samspelet arbetar förbundschefen på 100% och två processledare på 20% vardera. Förbundet finansierar idag fem insatser, tre individinsatser och två strukturella insatser. Förbundet driver inga egna projekt, det är alltid någon part som är projektägare utifrån sökta medel.

Kunskap om varandra och snabba kontaktvägar

I fliken ”För samverkanspartner” hittar du kort information om varje part och kontaktvägar. Sidan är lösenordsskyddad då informationen endast är för personal. Ta kontakt med förbundschef Emma Kjesbo för att få lösenordet emma.kjesbo@karlstad.se