Genuskompassen

Samspelet arbetar för jämställdhet och lika villkor oavsett kön. Vi behöver alla bryta invanda mönster och förväntningar för fler kvinnor och män ska få möjligheter att närma sig studier och arbete på lika villkor.

Genuskompassen är ett stöd i arbetet med att arbeta jämställt i arbetslivsinriktad rehabilitering. Att alla får lika goda möjligheter utifrån individuella förutsättningar och inte utifrån kön.

Ett enkelt sätt att börja göra detta är att tänka tvärt om!
Ställ dig frågan, hade jag ställt samma fråga och dragit samma slutsats om jag hade /personen hade motsatt kön?

Genuskompassen ställer samma frågor oavsett kön.
Det gäller både deltagare i våra insatser och våra handläggare.

Utgångspunkten till Genuskompassen är det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.