TRIS-Karlstad

Tidig rehabilitering i samverkan är ett projekt mellan vårdcentralerna och öppenvårdspsykiatrin i Karlstad tillsammans med Karlstads kommun (Arbetsmarknads- och socialförvaltningen). I samarbetet ingår även Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen till viss del.

Projektet startar under våren 2023 med fokus på vårdcentralerna Västerstrand, Molkom och Vålberg.