TRIS-Karlstad

Tidig rehabilitering i samverkan är ett projekt mellan vårdcentralerna och öppenvårdspsykiatrin i Karlstad tillsammans med Karlstads kommun (Arbetsmarknads- och socialförvaltningen). I samarbetet ingår även Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen till viss del.

Projektet startade januari 2023 och projektmedel har beviljats för 2024 ut.

TRIS ska bidra till att samordningen kvalitetssäkras mellan Karlstad kommun, vårdcentralerna och psykiatriska öppenvården i Karlstad för individer som har ekonomiskt bistånd.

Bakgrunden till TRIS är att det saknats en tydlig samverkansstruktur mellan kommunen, psykiatriska öppenvården och vårdcentraler för individer som befinner sig långt från arbetsmarknaden och har ekonomiskt bistånd. Bidragande faktorer är bland annat att det ofta förekommer flera olika myndighetskontakter där individen och verksamheterna inte vet vad den andre gör. Svårigheter att få kontakt med olika professioner och att det finns olika arbetssätt inom berörda organisationer kring hur vi samverkar.

Syftet är att fler ska få insatser tidigare för att förebygga långvarig frånvaro från arbetsmarknaden. TRIS ska bidra till att individer får sin situation genomlyst och behov identifierade. Parterna ska få en gemensam syn på vad som behövs göras i den vidare planeringen med individen.

Målet är att TRIS ska bli ett effektivt stöd för individen när det gäller att få rätt insats, rätt ersättning vid rätt tidpunkt.

Kunskapen och kännedomen om varandras uppdrag ska öka.

Hur går det till:

TRIS-samordnare genomlyser individens situation, utifrån journal och tidigare samt pågående planeringar hos berörda parter. Tillsammans identifierar vi och synliggör behov av samordning och vilka åtgärder som behöver vidtas av både individen och parterna.

För att lyfta ärende till TRIS ska skriftligt samtycke fyllas i och för psykiatrin och kommunen ska aktualiseringsblankett fyllas i.

Möter du individer som skulle vara i behov av TRIS finns olika vägar in beroende på vilken verksamhet du tillhör.

Vårdcentral: Individärenden till TRIS lyfts genom medicinskt bedömningsteam.

Psykiatriska öppenvården: Ta kontakt med TRIS-ombud som hör till din mottagning. Det finns TRIS-ombud på mottagning 2, 3 och 4.

Karlstad kommun ekonomiskt bistånd: Ta kontakt med TRIS-ombudet på ekonomiskt bistånd.

Har du frågor om TRIS? varmt välkommen att höra dig

Evelina Öström
TRIS-samordnare
010-831 77 64
evelina.ostrom@regionvarmland.se

Kia Puhls
TRIS-samordnare
010-831 77 46
katarina.puhls@regionvarmland.se

Jeanette Ellström
TRIS-samordnare
010-831 77 97
jeanette.ellstrom@regionvarmland.se