GDPR – Hur Samspelet behandlar dina personuppgifter

Samordningsförbundet Samspelet följer EU-lagstiftningen om GDPR (Generel Data Protection Regulation) från år 2019.

Samordningsförbundet Samspelet är angeläget om att de personuppgifter som vi samlar in, lagrar och hanterar inom förbundet sker på ett tryggt och säkert sätt och i enlighet med dataskyddsförordningen samt övriga lagstiftningar.
Du läser om Dina rättigheter och hanteringen av Dina personuppgifter i Samspelets policy.

Samspelet är kopplat till Dataskyddombudet i Karlstad kommun vilket har till uppgift att övervaka att förbundet följer dataskyddsförordningen. Senaste granskningen har gjorts i april 2021

I bifogade länkar i vänsterspalten läser du om Samspelets GDPR-strategi.