Tillgänglighetsredogörelse

Samordningsförbundet Samspelet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. 

På den här sidan beskriver vi:

  • Hur webbplatsen samspelet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  • Kända tillgänglighetsproblem.
  • Hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss på e-post eller telefon.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet till oss

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du meddela oss genom att kontakta oss via det kontaktformuläret som finns längst ner på varje sida, på e-post eller telefon. Du hittar kontaktformuläret längst ner på innehållssidorna och även på denna sida. Genom att anmäla det till oss hjälper du oss identifiera eventuella problem så att vi kan rätta till dessa.

E-post: emma.kjesbo@karlstad.se   

Telefon: 054-540 5101

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter, kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på samspelet.se till Myndigheten för Digital Förvaltning.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har analyserat webbplatsen med hjälp av en extern konsult. Samtliga sidmallar inventerades och analyserades utifrån lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Analysen gjordes i december 2021.

Den här redogörelsen uppdaterades senast den 20 januari, 2022.  

Så här säger lagen

Här kan du läsa mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i den internationella tillgänglighetsstandarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 och riktlinjerna på webbriktlinjer.se

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som har bristande förenlighet med lagkraven beskrivs under rubrikerna nedan.

Dokument och blanketter

Flera av våra dokument och blanketter på webbplatsen och i flera system som vi länkar till är inte tillgängliga.

Åtgärd: Under 2024 kommer vi att göra ett arbete med att tillgänglighetsanpassa alla våra dokument och blanketter. Justerade och undertecknade protokoll kommer att vara som det är idag, dvs inskannade men vi kan skicka protokollen tillgänglighetsanpassade utan underskrifter.

Filmer

Mestadels av filmerna som eventuellt kan finnas på samspelet.se saknar undertexter och syntolkning.  

Åtgärd: Nya filmer som publiceras på Samspelet.se under 2022 och framåt kommer att finnas textade. 

Google Translate

Det finns applikationer som du når via samspelet.se som inte uppfyller lagkraven. Det handlar till exempel om tillgänglig kod eller att vissa formulärfält saknar beskrivning. En sådan applikation är Google Translate, som är en funktion för översättning av textinnehåll till andra språk. Applikationen äger vi inte själva eller kan justera i. 

Redaktionellt innehåll på webbplatsen

Rubriksättningar och länkbeskrivningar är inte tillräckligt specifika eller beskrivande på alla sidor. Länkar till webbsidor öppnas i många fall i nya fönster vilket kan försvåra navigeringen.

Åtgärd: Detta är ett arbete vi arbetar löpande med för att åtgärda dessa brister.

Bilder

Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ (alternativa texter), både på samspelet.se. Vissa av våra bilder innehåller text.

Åtgärd: Detta är ett arbete vi arbetar löpande med för att åtgärda dessa brister.