Dokument

 

Ansökan om medel till projekt/insats

Samspelet-Ansokan-finansiering-instruktion-2019-02

Samspelet-Ansokan-finansiering-2019-02

 

OM du vill söka till fler förbund än Samspelet i Värmland finns följande mall
Ansökan finansering från Finsam Varmland 170921

 

Avvikelser i samverkan – Avvikelse Samspelet
Vi har alla ett gemensamt ansvar att samverka kring kvinnors och mäns behov av stöd för att kunna närma sig arbetsmarknaden.
Ibland fungerar det mindre bra, ibland innebär olika lagstiftningar svårigheter, ibland behöver samsynen vara större för att nå målet.
Samspelet arbetar med avvikelser på både operativ och strukturell nivå. Detta för att kunna identifiera svagheter i samverkan i syfte att förbättra för våra medborgare.
Använd vår mall avvikelse-samspelet-21-03-18
och följ Samspelets rutiner Rutiner Avvikelse Samspelet 21-03-18

MEN vi vill gärna att du även lämnar in “guldkorn” och beskriver om när Samverkan fungerar väldigt bra
Spridning av guldkorn i samverkan 21-02-15

 

Organisation
Organisationsskiss 2021-02-12