Dokument

 

Ansökan om medel till projekt/insats

Samspelet-Ansokan-finansiering-instruktion-2019-02

Samspelet-Ansokan-finansiering-2019-02

 

OM du vill söka till fler förbund än Samspelet i Värmland finns följande mall
Ansökan finansering från Finsam Varmland 170921

 

Avvikelser i samverkan
Vi har alla ett gemensamt ansvar att samverka kring kvinnors och mäns behov av stöd för att kunna närma sig arbetsmarknaden.
Ibland fungerar det mindre bra, ibland innebär olika lagstiftningar svårigheter, ibland behöver samsynen vara större för att nå målet.
Samspelet arbetar med avvikelser på både operativ och strukturell nivå. Detta för att kunna identifiera svagheter i samverkan i syfte att förbättra för våra medborgare.
Använd vår mall och lyft frågan till den lokala samverkansgruppen. Fyll i de rutor som är relevanta
Du kan lämna frågor till din chef eller till förbundschefen.
Avvikelseanmalan

 

Samspelets handlingsplan 2019 i jämställdhetsintegrering för likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering för kvinnor och män

Handlingsplan likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering 190208

 

Organisation
Organisationsskiss 20181106