Dokument

 

Ansökan om medel till projekt/insats

Samspelet-Ansokan-finansiering-instruktion-2019-02

Samspelet-Ansokan-finansiering-2019-02

 

OM du vill söka till fler förbund än Samspelet i Värmland finns följande mall
Ansökan finansering från Finsam Varmland 170921

 

Samspelets handlingsplan 2019 i jämställdhetsintegrering för likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering för kvinnor och män

Handlingsplan likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering 190208

 

Organisation
Organisationsskiss 20181106