Jämställdhet

Samspelet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald, vilket är grundläggande för våra parter.
I propositionen till Finsam-lagstiftningen är det klart uttalat att jämställdhetsarbete ingår i förbundets uppdrag.

Ett övergripande mål för Samspelet är att erbjuda likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering till kvinnor och män i insatser finansierade av förbundet.
För att öka kunskapen inom området jämställdhet har alla medarbetare och styrelseledamöter gått en fyradagars-utbildning inom Jämställdhet – Genus och Ledarskap

Samspelet reviderar årligen vår handlingsplan för likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering.
Planen innebär att jämställdhetsaspekter integreras i alla underlag inför beslutsfattande liksom i de rapporter som ges om förbundets verksamhet.