Tillitsbyrån Grums

Tillitsbyrån är ett femårigt projekt, med start 201001. Syftet är att finna former för att möta komplexa behov genom samskapande med kvinnor och män, 15-29 år, verksamheter och andra samhällsaktörer. Målet är att skapa tillit för en känsla av sammanhang och tillit för att stärka och nå god och jämlik hälsa i Grums kommun.

Projektet leds av en projektsamordnare som via en organisering av Tillitsagenter, inom kommun och andra verksamheter, vilka har ett tydligt fokus på individen och olika grupper.
Inom Tillitsbyrån samordnas olika insatser utifrån målgruppens behov för förändring hos individ, system och plats.

Förarbete till Tillitsbyrån har under tre år skett i samarbete mellan Region Värmland, med stöd av Sveriges kommuner och regioner, och kommunen.

Region Värmland medfinansierar i Tillitsbyrån med medel och kompetensen tjänstedesigner.