Våld i nära relationer
Ökad upptäckt

Samspelet är ett av sju förbund i Sverige som ingår i Regeringsuppdraget att öka upptäckten av Våld i nära relationer. Därför använder insatsen Stegen sig av det validerade 7-frågeinstrumentet för att öka upptäckten. Att vi rutinmässigt ställer frågorna gör skillnad!

Att vara utsatt för våld i nära relationer påverkar möjligheter för arbetslivsinriktad rehabilitering.
Därför är det viktigt att veta om det är våld som orsakar ohälsan och måendet.

Inom våra verksamheter finns hög grad av upplevt våld i nära relationer.
Vi vet att 8 av 10 kvinnor och 6 av tio män uppger att det har sett och hört fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld, av närstående, under sin uppväxt.
Av dessa uppger 9 av 10 att de senare i livet- som barn, ungdomar och som vuxna- har utsatts för samma våld och/eller utövat våld själva.
Det finns, enligt forskning, ett starkt samband mellan tidigare erfarenheter av våld och en senare fysisk och/eller psykisk ohälsa.

Det är av största värde att vi agerar gemensamt och upptäcker bakomliggande orsaker till ohälsa.
När vi väl känner till bakomliggande orsaker kan vi ge rätt stöd och hjälp i rehabiliteringen mot arbete och studier.

Vill du veta mer? Se på Samspelets konferens den 17 mars 2021.

Du kan hitta mer information på www.nnsfinsam.se/stoppavaldet och på www.nnsfinsam.se/stoppavaldetunga