Anslagstavla

INFORMATION

 

SAVE THE DATE 17 MARS KL 13-16
Konferens om Våldets verkningar med behovet om tidig upptäckt
En fråga om hälsa, liv och död

Save the date 17 mars konferens våld i nära

 

Barnperspektivet i partssamverkan 30 mars kl 09-12 Digitalt
Kompetensutveckling för chefer, handläggare, vårdpersonal, medarbetare och politiker

Kompetensutveckling Barnperspektivet i partssamverkan 30 mars -21 – kopia

 

Nyhetsbrev    Nyhetsbrev dec 2020 Julnummer

 

 

 

 

KOMPETENSUTVECKLING

Utbildning i  Tjänstedesign –  24-25 november  FRAMFLYTTAD till febr -21 pga covid-risk

 

 

Kompetensutvecklingsdagen  Samverkan på riktigt!  FLYTTAS FRAM till våren 2020 

 

 

 

RAPPORTER FRÅN AVSLUTADE INSATSER
Här kan du läsa rapporter från nyss avslutade projekt
Slutrapport Projekt Insikt 200818      Slutrapport Tjänstedesign för ökad samverkan 200818
Slutrapport SkaparKraft med bilagor 2020-06
Slutrapport Rehab.koordinering öppenvård psykiatri 200810

 

 

Berättelser om deltagares stegförflyttning i Stegen
Stegen – när både företag och människor kan växa!
Berättelser från Stegen

 

BEGREPP OCH TERMER inom Samordningsförbund

“Finsam for dummies”
Det finns många olika begrepp i Finsam-världen vilka är viktiga att få koll på som styrelse- eller chefsledamot i olika grupperingar.
En lite lathund finns därför framtagen för att få en överblick och samlade förklaringar.
Finsam for dummies 2019-05-07

 

 

 

 

 

DIVERSE INFO

SAMSPELET 10 ÅR

Vill du se Samspelets utveckling under 10 år?

se bifogad film https://www.youtube.com/watch?v=n4WCAZQ-MKk