Anslagstavla

LEDIGT JOBB
Processledare Tillitsbyrån Grums
se bifogad länk
https://recruit.visma.com/External/OJCustomer3/AssignmentView.aspx?GuidExtSoftware=2e405c24-9924-4e61-853d-d7a417858a3c&guid=A157D156-B847-4386-A531-C16E905E889C&locId=1

Information fås av projektägare Martin Karlsson 0555- 420 51 martin.karlsson@grums.se

 

Berättelser om deltagares stegförflyttning i Stegen
Stegen – när både företag och människor kan växa!
Berättelser från Stegen

 

INFORMATION

Protokoll 200403    Protokoll Samspelets styrelse 2020-04-03

Nyhetsbrev            Nyhetsbrev maj 2020

 

 

KOMPETENSUTVECKLING

Kompetensutvecklingsdagen  Samverkan på riktigt!  FLYTTAS FRAM till i november beslut om vilket datum tas 20 augusti

 

Konferens Våld i nära- speciellt i Unga relationer 1 oktober
Flyttas fram till våren 2021

 

 

 

BEGREPP OCH TERMER inom Samordningsförbund

“Finsam for dummies”
Det finns många olika begrepp i Finsam-världen vilka är viktiga att få koll på som styrelse- eller chefsledamot i olika grupperingar.
En lite lathund finns därför framtagen för att få en överblick och samlade förklaringar.
Finsam for dummies 2019-05-07

 

 

DIVERSE INFO

SAMSPELET 10 ÅR

Vill du se Samspelets utveckling under 10 år?

se bifogad film https://www.youtube.com/watch?v=n4WCAZQ-MKk