Anslagstavla

INFORMATION

Protokoll 200605    Protokoll Samsplets styrelse 2020-06-05.docx

Nyhetsbrev                Nyhetsbrev juni 2020

 

LEDIGT ARBETE
Samordnare inom projekt med medel beviljat från Samspelet
Lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna
https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/24114459

 

 

Berättelser om deltagares stegförflyttning i Stegen
Stegen – när både företag och människor kan växa!
Berättelser från Stegen

 

 

 

 

KOMPETENSUTVECKLING

Kompetensutvecklingsdagen  Samverkan på riktigt!  FLYTTAS FRAM till i november beslut om vilket datum tas 20 augusti

 

Konferens Våld i nära- speciellt i Unga relationer 1 oktober
Flyttas fram till 17 mars  2021

 

 

 

BEGREPP OCH TERMER inom Samordningsförbund

“Finsam for dummies”
Det finns många olika begrepp i Finsam-världen vilka är viktiga att få koll på som styrelse- eller chefsledamot i olika grupperingar.
En lite lathund finns därför framtagen för att få en överblick och samlade förklaringar.
Finsam for dummies 2019-05-07

 

 

DIVERSE INFO

SAMSPELET 10 ÅR

Vill du se Samspelets utveckling under 10 år?

se bifogad film https://www.youtube.com/watch?v=n4WCAZQ-MKk