Anslagstavla

INFORMATION

Protokoll 200904  Protokoll Samspelets styrelse 2020-09-04

Nyhetsbrev          Nyhetsbrev okt 2020

 

ÖPPET HUS LärvuxLärling 3 nov kl 1430-1530
Öppet hus Lärlingsutbildning LärvuxLärling

 

KOMPETENSUTVECKLING

Utbildning i  Tjänstedesign – Innovationsguiden i egen regi för förbunden i Värmland.
Tillfälle finns  24-25 november  FULLBOKAT

 

Hammarö kommun genomför, genom TRIS, digital kompetensutveckling inom området
Fokus på Barnperspektivet utifrån samverkan
17 november kl 13-16.
Kompetensutvecklingsdag barnperspektivet i partssamverkan 201117
Anmäla till 
meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se

 

4-dagars JGL-kurs för Förbunden i Värmland i Coronasäkrad miljö. 25-26 nov samt 11-12 jan. Ledare Charlotte Axelsson och Liselotte Vahermägi.
FULLBOKAT

 

Kompetensutvecklingsdagen  Samverkan på riktigt!  FLYTTAS FRAM till våren 2020 

 

Konferens Våld i nära- speciellt i Unga relationer 1 oktober
Flyttas fram till 17 mars  2021

 

RAPPORTER FRÅN AVSLUTADE INSATSER
Här kan du läsa rapporter från nyss avslutade projekt
Slutrapport Projekt Insikt 200818      Slutrapport Tjänstedesign för ökad samverkan 200818
Slutrapport SkaparKraft med bilagor 2020-06
Slutrapport Rehab.koordinering öppenvård psykiatri 200810

 

 

Berättelser om deltagares stegförflyttning i Stegen
Stegen – när både företag och människor kan växa!
Berättelser från Stegen

 

BEGREPP OCH TERMER inom Samordningsförbund

“Finsam for dummies”
Det finns många olika begrepp i Finsam-världen vilka är viktiga att få koll på som styrelse- eller chefsledamot i olika grupperingar.
En lite lathund finns därför framtagen för att få en överblick och samlade förklaringar.
Finsam for dummies 2019-05-07

 

 

 

 

 

DIVERSE INFO

SAMSPELET 10 ÅR

Vill du se Samspelets utveckling under 10 år?

se bifogad film https://www.youtube.com/watch?v=n4WCAZQ-MKk