Anslagstavla

Protokoll  2021-06-11  Protokoll Samspelets styrelse 2021-06-11

 

Samspelets Nyhetsbrev juni 2021 Dubbelt Nyhetsbrev juni 2021

 

MATERIAL från konferensen Våld – en frågan om hälsa, liv och död
Filminspelning
hela konferensen https://youtu.be/oNLoeMBM2rY

Föredragning Anita Kruse Psykiskt,fysiskt och sexuellt våld 210317
Föredragning Zandra Kanakaris  PPT ungarelationer Karlstad 20210317
Föredragning Anna Palm Ungdomars våldsutsatthet Region Värmland 2021
Mentifrågor och sammanställningen av ställda chattfrågor är ännu inte klart

Du kan se föreläsningarna var för sig på  http://nnsfinsam.se/stoppavaldet
och http://nnsfinsam.se/stoppavaldetunga

 

MATERIAL från konferensen Barnperspektivet i partssamverkan
Kompetensutveckling barnperspektivet Samspelet 210330

 

 

 

 

RAPPORTER FRÅN AVSLUTADE INSATSER
Här kan du läsa rapporter från nyss avslutade projekt
Slutrapport Projekt Insikt 200818      Slutrapport Tjänstedesign för ökad samverkan 200818
Slutrapport SkaparKraft med bilagor 2020-06
Slutrapport Rehab.koordinering öppenvård psykiatri 200810

 

 

Berättelser om deltagares stegförflyttning i Stegen
Stegen – när både företag och människor kan växa!
Berättelser från Stegen

 

BEGREPP OCH TERMER inom Samordningsförbund

“Finsam for dummies”
Det finns många olika begrepp i Finsam-världen vilka är viktiga att få koll på som styrelse- eller chefsledamot i olika grupperingar.
En lite lathund finns därför framtagen för att få en överblick och samlade förklaringar.
Finsam for dummies 2019-05-07

 

 

 

 

 

DIVERSE INFO

SAMSPELET 10 ÅR

Vill du se Samspelets utveckling under 10 år?

se bifogad film https://www.youtube.com/watch?v=n4WCAZQ-MKk