Rapport Utrikesfödda

På uppdrag av styrelsen har faktaunderlag gällande utrikesfödda tagits fram under hösten 2021. Rapporten har reviderats inför beslut om spridning 2022-02-25