Kompetensutvecklingsdag

Den 9 november samlades ca 70 representanter från Samspelets parter för en gemensam kompetensutvecklingsdag inom området Utrikesfödda.

Under förmiddagen presenterades olika projekt för inspiration: Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga var med på plats och berättade om sitt pågående projekt Språka. FINSAM Göteborg fanns med per länk och berättade om sitt arbete med målgruppen. Charlotte Lieback Hansen från Vaeksthuset deltog också digitalt och berättade om forskningsresultaten i BIP forskningen som helhet och även för målgruppen specifikt.

Eftermiddagen var en workshop ledd av Helene Olsson med hjälp av Karin Dahl, båda från Samordningsförbundet BÅDESÅ, Emma Kjeso från Karlstads kommun, och Camilla Holmberg från Samspelet. Deltagarna delades in i 11 grupper som arbetade aktivt utifrån tjänstedesign och som genererade många bra idéer för fortsatt arbete framåt!

Stort tack till alla för en givande dag!

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga berättar om sitt projekt Språka.