I torsdags fick vi beskedet, vi har tillsammans med alla samordningsförbund i Värmland, Dalarna och Gävleborg fått godkänt på den gemensamma ESF-ansökan som lämnades in i början av april med Värmlands projektparaply i spetsen.

Projektet kommer att gå under namnet Lärande och utveckling >>FINansiell SAMordning. Beviljat ESF-stöd är 23 495 648 kr och projekttiden är 230109-260831.

Den 18-19 oktober ska alla förbundschefer ha en gemensam kick-off och efter det kommer mer information att komma ut till er parter vad gäller innehåll och aktiviteter i projektet.

Målet med projektet är följande:

Resultat: Deltagande samordningsförbund och deras samverkansparter erbjuder ett effektivare myndighetsgemensamt stöd till de personer som är i behov av samordnad rehabilitering för att kunna komma in på arbetsmarknaden och egen försörjning.

Långsiktig effekt: Personer i behov av samordnad rehabilitering får stöd som leder till snabbare inträde på arbetsmarknaden och egen försörjning.