Inbjudan till BIP-konferens inom Samspelet

Heldagskonferens för medarbetare inom Samspelets parter som i sitt arbete använder skattningsverktyget med huvudsyfte att delge varandra erfarenheter kring BIP-arbetet.

NÄR 15 mars kl 09.00 – 16.00
VAR Kristinehamns Conferens Center (KCC), Västerlånggatan 21 i Kristinehamn
UTBILDARE Camilla Holmberg och Emma Kjesbo
KOSTNAD Ingen kostnad för Samspelets parter

AMNÄLAN Stängd


Frågor besvaras av Camilla eller Emma. Kontaktuppgifter i bifogad länk ovan – Heldagskonferens