Vision & värderingar

Tillsammans utvecklar vi dina starka sidor – alla vill och kan med rätt stöd!
Inom Samspelet arbetar vi alltid tillsammans – våra partner, vår personal och våra deltagare – för att utveckla varje deltagares starka sidor!
Tillsammans gör vi skillnad!

 

Medborgare, i kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn, som hamnat vid sidan av eller utanför de olika myndigheternas ansvarsområden kan erbjudas samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering genom verksamhet finansierad via Samordningsförbundet Samspelet, där någon part är projektägare.
Medborgaren kan genom samordnade insatser ges möjlighet att närma sig eller nå egen försörjning genom studier eller arbete!

 

Samspelet rymmer både förebyggande, strukturella och deltagarinriktade insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering.
Kvinnors och mäns behov av samordning av insatser är fokus.

 

Samspelet är arenan där vi arbetar tillsammans, utifrån en helhetssyn, för att kvinnor och män ska stödjas i sina möjligheter att närma sig sitt/sina mål.