Verksamhetsplan

Styrelsen beslutade, den 29 november, verksamhetsplanen för kommande år.
Verksamhetsplanen baseras utifrån kommande års budget i kombination med beslutade projekt.
Beredningsgruppen liksom projektägare och projektledare är delaktiga i framtagandet av planen.

 

 

Verksamhetsplan 2020, 2019-11-29