VäxtKraft

Är du 16 år eller äldre och har en psykisk, fysisk och/eller social problematik som innebär svårigheter för dig att kunna få ett arbete alternativt att kunna studera?
Har du behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, från minst två parter, samt coachning för att uppnå egen försörjning?

I VäxtKraft finns möjlighet till samordnad insatser för att stödja dig mot egen försörjning.
Din individulla plan mot målet egen försörjning är styrande i de individulla aktiviteter och gruppaktiviteter som kan erbjudas.
Genom VäxtKraft finns möjlighet att få tillgång till
• Olika aktiviteter inklusive friskvårdsaktiviteter
• Hälsobedömning
• Samtalsterapi
• Utredningar
• Bedömning av arbetsförmåga
• Arbetsträning
• Praktik


Projektledare

Marianne Lindh 054- 540 52 61
marianne.lindh@karlstad.se

Jobbcoach
Annika Dahlman 054-540 52 59
annika.dahlman@karlstad.se