Stegen Grums

Är Du 18 -61 år och motiverad att förändra Din nuvarande situation?

 

Stegen är till för dig som är motiverad, som inte avslutat grund- eller gymnasieskola, eller av annan orsak bedöms stå långt från arbetsmarknaden.
Du ska ha behov av samordnade insatser från flera myndigheter.

 

Genom Stegen finns möjligheterna att få ett aktivt stöd för att hitta långsiktiga hållbara lösningar till målet arbete eller studier.

 

I Stegen finns representanter från Arbetscentrum med Värmlands Framtid tillsammans med SYO-konsulenten.
Ett samverkansteam är knutet till Stegen.
Där finns representanter från Arbetsförmedlingen,vårdcentralen, psykiatrin, försäkringskassan och socialen.

 

 

Här arbetar alla tillsammans med samordning av resurser och kompetenser, utifrån dina behov.
Vi utgår från din förmåga!
Syftet är ett ökat välbefinnande med målet egen försörjning genom arbete eller studier.
För att på bästa möjliga sätt kunna stödja Ditt behov av insatser skräddarsys olika aktiviteter.
Här finns tillgång till olika gruppaktiviteter, friskvård, arbetsträning och praktik.

 

 

Tillsammans ser vi till dina starka sidor och vi gör en planering för hur du kan nå dina delmål och mål. Dessa följs upp regelbundet med dig och inblandade myndigheter.

Din Steg-förflyttningen avgör hur länge du deltar i Stegen.

 

 

Projektsamordnare
Frida Johnsson 010-112 68 51, 076-544 12 67
frida.johnsson@forsakringskassan.se

 

Länkar
Broschyr-Stegen-Grums-150709
Intresseanmälan-Stegen-Grums-150709
Ansökan-med-samtycke-om-att-delta-i-Stegen-Grums-150709