TRIS Hammarö Grums

Vad är TRIS – tidig rehabilitering i samverkan   IMPLEMENTERAD INSATS från 210101

TRIS finns för Dig som behöver samordning av insatser, helst så tidigt som möjligt.
TRIS ger snabbare kontaktvägar och förkortar handläggningstider.
TRIS är ingen rehabiliteringsinsats utan en gemensam struktur för samverkan inom området arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

TRIS-teamet består av vårdpersonal och handläggare från kommun och Arbetsförmedling.
Teamet möts regelbundet på fasta tider i respektive kommun.
Syftet med mötet är att utifrån Din situation och Ditt mål kartlägga vilka möjligheter och insatser som finns hos parterna för din väg mot arbete eller studier.

 

Från 210101 kommer arbetet ledas av utsedd person från IFO både på Hammarö och Grums.
För Hammarö är det Ulrika Lundell som ansvarar ulrika.lundell@hammaro.se
För Grums del är det Viktoria Brunåker som ansvarar viktoria.brunaker@grums.se

 

Hur kommer jag till TRIS?
Du ska vara i behov av samordnad rehabilitering från våra parter.
Du kan komma tillsammans med Din handläggare /vårdkontakt.
Du kan också söka själv till TRIS genom att kontakta respektive kommuns representant; Ulrika resp. Viktoria

 

 Sekretess och samtycke
För att kunna samordna Dina insatser behöver vi gemensam information om Din situation genom ett samtycke för sekretesslättnad mellan involverade..
Samtycket gäller från den dag Du undertecknar blanketten för deltagande i TRIS och maximalt ett år framåt för uppföljning.

 

Fortsatt koppling till Samspelet
Under implementeringsåret 2021 kommer styrgrupperna finnas kvar där chefer från vården, Arbetsförmedlingen och kommunen deltar. Försäkringskassan kommer delta i vissa fall.
Ansvarig för Hammarö är Verksamhetschef  Ulrika Vitalis ulrika.vitalis@hammaro.se
Ansvarig för Grums är Områdeschef Pernilla Pettersson pernilla.pettersson@grums.se

 

 

Dokument använda i projektet
Broschyr TRIS 200109

Samtycke TRIS 191212
Aktualisering TRIS 200109
Sammanställning TRIS-möte 200108