TRIS Hammarö Grums

Vad är TRIS – tidig rehabilitering i samverkan

TRIS finns för Dig som behöver samordning av insatser, helst så tidigt som möjligt.
TRIS ger snabbare kontaktvägar och förkortar handläggningstider.
TRIS är ingen rehabiliteringsinsats utan en gemensam struktur för samverkan inom området arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

 TRIS-teamet består av handläggare och vårdpersonal från de fyra parterna under ledning av en projektledare.
Möts regelbundet på fasta tider i respektive kommun.
Syftet med mötet är att utifrån Din situation och Ditt mål kartlägga vilka möjligheter och insatser som finns hos parterna för din väg mot arbete eller studier.

 

Hur kommer jag till TRIS?
Du ska vara i behov av samordnad rehabilitering från våra parter.
Du kan komma tillsammans med Din handläggare /vårdkontakt.
Du kan också söka själv till TRIS genom att kontakta projektledaren eller någon i teamet

 

 Sekretess och samtycke
För att kunna samordna Dina insatser behöver vi gemensam information om Din situation genom ett samtycke för sekretesslättnad mellan involverade..
Samtycket gäller från den dag Du undertecknar blanketten för deltagande i TRIS och maximalt ett år framåt för uppföljning.

 

TRIS-samordnare
Kristin Sundgren  e.post: kristin.sundgren@hammaro.se      054- 51 53 41,  073-035 11 43

 

Aktuella dokument
Broschyr TRIS 200109

Samtycke TRIS 191212
Aktualisering TRIS 200109
Sammanställning TRIS-möte 200108

Avvikelseanmalan-SAMSIP
Styrgruppens sammansättning där projektledaren är föredragande
Ulrika Vitalis, IFO Hammarö kommun, projektägare
Stefan Eriksson, AME Grums kommun, projektägare
Pernilla Pettersson, IFO Grums
Linda Spets, Vårdcentralen Skoghall
, Vårdcentralen Grums
Eva Sundin, Öppenvård psykiatri Karlstad
Lars Sperling, Öppenvård psykiatri Grums
Kajsa Fredin, Arbetsförmedlingen
Peter Stenebjer, Försäkringskassan
Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef