Tjänstedesign Finsam

Design – att medvetet utforma något så att det skapar värde och upplevs funktionellt och attraktivt för den eller de som skall använda det som vi utformar.

Tjänstedesign säkerställer ett tydligt användarperspektiv

Tjänstedesign handlar om:

Att fokusera på behov, snarare än lösningar.

Att skapa insikter, snarare än antagande.

Att ha fokus på verkligheten, snarare än verksamheten.

Att testa, snarare än diskutera.

 

Tanken med Tjänstedesign Finsam är att mellan parterna (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunerna och Region Värmland) kunna synliggöra de ytor där samverkan fungerar mindre bra
Värdet för dem vi är till för (medborgare i behov av samordnad rehabilitering) är utgångspunkten. Vad är värdet för dem? Inte vad parterna tror är värdet.

 

Delprojektledare
Camilla Holmberg, projektledare Stegen Kristinehamn, camilla.holmberg@arbetsformedlingen.se

 

I denna insats jobbar vi tillsammans alla samordningsförbunden i Värmland och norra Dalsland.
Mesta informationen finns på  www.finsamvarmland.com

 

Nätverk Värmland/Dal
Nätverkets syfte är att upprätthålla och dela med sig av den kompetens som förvärvats under drygt 2 år i projekt Insikt

Sammanhållande är:
Camilla Holmberg Samspelet         Camilla.holmberg@arbetsformedlingen.se
Stefan Fredriksson, Fryksdalen      Stefan.fredriksson@torsby.se
Karin Dahl, Bådeså                          Karin.dahl@bengtsfors.se

 

 

Slutrapport Tjänstedesign Insikt
Slutrapport Projekt Insikt 200818
Slutrapport Tjänstedesign för ökad samverkan 200818