Tillitsbyrån Grums

Tillitsbyrån är ett femårigt projekt, med start 201001,  i syfte att möta komplexa behov genom samskapande med kvinnor och män, 15-29 år, verksamheter och andra samhällsaktörer.
Att skapa tillit för känsla av sammanhang mot det långsiktiga målet att stärka och nå god och jämlik hälsa i Grums kommun.

 

Projektet leds av en projektsamordnare som via en organisering av Tillitsagenter, inom kommun och andra verksamheter, vilka har ett tydligt fokus på individen och olika grupper.
Inom Tillitsbyrån samordnas olika insatser utifrån målgruppens behov för förändring hos individ, system och plats.

 

Förarbete till Tillitsbyrån har under tre år skett i samarbete mellan Region Värmland, med stöd av Sveriges kommuner och regioner, och kommunen.

 

Region Värmland medfinansierar i Tillitsbyrån med medel och kompetensen tjänstedesigner.

 

Här finns lite info om Tillitsbyrån publicerat på nationell hemsida https://www.finsam.se/nyhetsarkiv/nyheter/2020-09-16-tillitsbyran-skapar-framtidstro-i-grums

 

 

Projektägare
Kultur- och fritidschef Martin Karlsson, Grums kommun, martin.karlsson@grums.se

 

Processledare
Sara Emsevik   sara.emsevik@grums.se
0555-420 68

 

Ansokan-finansiering-2020 Tillitsbyrån 2020-03-26