Strukturella insatser

 

 

Samordningsförbundet finansierar olika strukturella insatser dels för att främja samverkan och samarbete mellan parterna och dels för att utveckla metoder i relation till finansierade deltagarinsatser.

 

Läs om våra olika strukturella insatser genom att klicka i menyraden.