Stegen Kristinehamn

”Coronaläge”
Utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner har vi säkrat upp flera delar i verksamheten vilket innebär att vi kommer öppna upp för mer fysiska möten. Men digitala lösningar är fortfarande ofta förekommande.
Kolla med din samordnare om du är fundersam om vad som gäller

 

Verksamhet
Är du  mellan 18 år och 61 år? Bor du i Kristinehamn?
Har du en psykisk, fysisk och/eller social problematik som innebär svårigheter för dig att kunna få ett arbete alternativt att kunna studera?
Har du behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, från minst två parter, för att uppnå egen försörjning?

Stegen är en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats för dig som är motiverad och behöver samordnat stöd av flera myndigheter för att komma ut i, eller återgå till, studier eller arbete.
Syftet är ett att Du ska öka din förmåga att närma sig eller nå arbete eller studier med egen försörjning.
Målet att Du ska komma ut i arbete alternativt börja studera.
Din egen motivering är förutsättningen för Din möjlighet att nå Ditt mål.

 

Tillsammans ser vi till dina starka sidor!
Vi utgår från din förmåga!
Vi gör en gemensam planering för Dig om hur Du kan nå dina delmål och mål.
Vi jobbar utifrån KAPA-metodiken (Kartläggning- Aktivitet- Prövning/Praktik- Avslut) med uppföljning om stegförflyttning var tredje månad. Där deltar alla involverade i det gemensamma SAMSIP-mötet.

 

För att på bästa möjliga sätt kunna stödja Dig att uppnå en ökad arbetsförmåga, skräddarsys olika aktiviteter som till exempel

I Stegen finns möjlighet att få tillgång till:
• Olika aktiviteter speciellt inom området hälsa
• Coaching
• Utredningar
• Bedömning av arbetsförmåga
• Arbetsträning /praktik    speciellt genom Samspelet på Arbetsplatsen – prövning i reell miljö

 

Projektägare
Enhetschef Veronica Andersson, AME, Kristinehamns kommun veronica.andersson@kristinehamn.se


Projektsamordnare

Camilla Holmberg, 010-488 16 22    camilla.holmberg@arbetsformedlingen.se

 

Besöksadress: Kvadraten Mariebergsområdet

 

Länkar
Broschyr Stegen Kristinehamn 190305
KAPA-metodik Stegen Kristinehamn 190228

Ansökan m samtycke delta i Stegen 180924
Intresseanmälan-Stegen-Kristinehamn1

 

Styrgruppens sammansättning där projektledaren är föredragande
Veronica Andersson, Kristinehamns kommun Projektägare
Anne Söderman, Kristinehamns kommun, IFO
Karolina Strandvik, Försäkringskassan
Tomas Björnson, Arbetsförmedlingen
Ingela Thoresson, Öppenvård psykiatri
Patrik Olsson, Vårdcentralen Vintergatan  Capio
Gerda Geiborg Larsson, Regionens vårdcentral
Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef