Stegen Karlstad

”Coronaläge”
Utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner har vi säkrat upp flera delar i verksamheten vilket innebär att vi kommer öppna upp för mer fysiska möten. Men digitala lösningar är fortfarande ofta förekommande.
Kolla med din samordnare om du är fundersam om vad som gäller.

 

Verksamheten
Är du  mellan 18 år och 61 år?  Bor du i Karlstad, på Hammarö eller i Grums?
Har du en psykisk, fysisk och/eller social problematik som innebär svårigheter för dig att kunna få ett arbete alternativt att kunna studera?
Har du behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, från minst två parter, för att uppnå egen försörjning?

 

Stegen är en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats för dig som är motiverad och behöver samordnat stöd av flera myndigheter för att komma ut i, eller återgå till, studier eller arbete.
Syftet är ett att Du ska öka din förmåga att närma sig eller nå arbete eller studier med egen försörjning.
Målet att Du ska komma ut i arbete alternativt börja studera.
Din egen motivering är förutsättningen för Din möjlighet att nå Ditt mål.

 

Tillsammans ser vi till dina starka sidor!
Vi utgår från din förmåga!
Vi gör en gemensam planering för Dig om hur Du kan nå dina delmål och mål.
Vi jobbar utifrån KAPA-metodiken (Kartläggning- Aktivitet- Prövning/Praktik- Avslut) med uppföljning om stegförflyttning var tredje månad. Där deltar alla involverade i det gemensamma SAMSIP-mötet.

 

För att på bästa möjliga sätt kunna stödja ditt individuella behov av insatser i ett led att uppnå en ökad arbetsförmåga, skräddarsys olika aktiviteter som till exempel

  • Aktiviteter för att stärka självkänsla och självförtroende
  • Coachande samtal och Jobbcoaching
  • Hälso- och friskvårdsaktiviteter
  • Arbetsmarknadskunskap
  • Vägledning mot studier
  • Arbetsträning, prövning och praktik med bland annat Samspelet på arbetsplatsen

 

 

Projektägare
Enhetschef Malin Rådman, IFA Karlstad kommun  malin.radman@karlstad.se

 

Projektledare
Camilla Nykvist          054- 540 84 87  camilla.nykvist@karlstad.se

Besöksadress; Trädgårdsgatan 1 A Karlstad

 

Länkar
Folder Stegen deltagare 2020-09
SAMSIP och Stegen Rutiner 200811
Stegens KAPA -metodik 190402

Ansökan m samtycke delta i Stegen 180924
Intresseanmälan-Stegen-Karlstad

 

Styrgruppens sammansättning där projektledaren är föredragande
Malin Rådman,   IFA Karlstad kommun, projektägare
Anna Tång,   Öppenvård Psykiatri
Björn Eriksson,  Arbetsförmedlingen
Mirela Memic Sandström, Försäkringskassan
ingen representant i dagsläget,    Vårdcentralerna Karlstad
Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef