Stegen Karlstad

Öppet hela sommaren förutom vecka 29-30
Behöver du kontakt under någon av dessa veckor?

Camilla Nykvist finns som backup vecka 29 och Caroline Elfman vecka 30 (se nederst)
Förbundschefen går att nå på 070-6909083 (lämna meddelande)

 

Är du  mellan 18 år och 61 år?
Har du en psykisk, fysisk och/eller social problematik som innebär svårigheter för dig att kunna få ett arbete alternativt att kunna studera?
Har du behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, från minst två parter, för att uppnå egen försörjning?

 

Stegen är en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats för dig som är motiverad och behöver samordnat stöd av flera myndigheter för att komma ut i, eller återgå till, studier eller arbete.
Syftet är ett att Du ska öka din förmåga att närma sig eller nå arbete eller studier med egen försörjning.
Målet att Du ska komma ut i arbete alternativt börja studera.
Din egen motivering är förutsättningen för Din möjlighet att nå Ditt mål.

 

Tillsammans ser vi till dina starka sidor!
Vi utgår från din förmåga!
Vi gör en gemensam planering för Dig om hur Du kan nå dina delmål och mål.
Vi jobbar utifrån KAPA-metodiken (Kartläggning- Aktivitet- Prövning/Praktik- Avslut) med uppföljning om stegförflyttning var tredje månad. Där deltar alla involverade i det gemensamma SAMSIP-mötet.

 

För att på bästa möjliga sätt kunna stödja ditt individuella behov av insatser i ett led att uppnå en ökad arbetsförmåga, skräddarsys olika aktiviteter som till exempel

  • En bra start på dagen!
  • Aktiviteter för att stärka självkänsla och självförtroende
  • Olika kreativa aktiviteter
  • Coachande samtal och Jobbcoaching
  • Hälso- och friskvårdsaktiviteter
  • Arbetsträning, prövning och praktik med bland annat Samspelet på arbetsplatsen

 

Projektledare
Caroline Elfman 054- 540 51 18             caroline.elfman@karlstad.se

Samordnare
Anna-Karin Cederlöv 054- 540 50 41  anna-karin.cederlov@karlstad.se
Camilla Nykvist          054- 540 84 87  camilla.nykvist@karlstad.se
Kristina Andersson    054-61 41 50      kristina.andersson2@regionvarmland.se
Madelene Brunzell 010- 488 43 99     madelene.brunzell@arbetsformedlingen.se

Arbetsterapeut
Siv Runnerström    0550-883 97        siv.runnerstrom@kristinehamn.se

 

Besöksadress; Trädgårdsgatan 1 A Karlstad

 

Länkar
Broschyr Stegen Karlstad 190603
Rutiner Stegen Karlstad 190328 + 190603
Nya rutiner SAMSIP-möten och Stegen 191015
Stegens KAPA -metodik 190402

Ansökan m samtycke delta i Stegen 180924
Intresseanmälan-Stegen-Karlstad

 

 

Styrgruppens sammansättning där projektledaren är föredragande
Malin Rådman,   IFA Karlstad kommun, projektägare
,   Öppenvård Psykiatri
Björn Eriksson,  Arbetsförmedlingen
Peter Stenebjer, Försäkringskassan
Anki Duvevik,    Vårdcentralerna Karlstad
Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef