Stegen Hammarö

Nytt  Samsip konsultation rutin Stegen Hammarö

 

Stegen är till för dig som är motiverad och behöver samordnat stöd av flera myndigheter för att komma ut i, eller återgå till, studier eller arbete.
Du ska vara i arbetsför ålder, 18 -61 år. Om kö har personer under 40 år företräde.

 

På Hammarö finns en samordnare från kommunen som sammanhållande för Stegen.
Det finns, genom kopplingen till Stegen Karlstad, även representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstingets psykiatri.
Det ger möjligheter att arbeta effektivt med samordning, utifrån dina behov.
Vi utgår från din förmåga!
Syftet är ett ökat välbefinnande med målet egen försörjning genom arbete eller studier.

 

För att på bästa möjliga sätt kunna stödja ditt individuella behov av insatser i ett led att uppnå en ökad arbetsförmåga, skräddarsys olika aktiviteter.
Flertalet aktiviteter är i Karlstad.

 

Tillsammans ser vi till dina starka sidor och vi gör en planering för hur du kan nå dina delmål och mål. Dessa följs upp regelbundet med dig och inblandade myndigheter.
Steg-förflyttningen avgör hur länge du deltar i Stegen.

 

Stegen Hammarö startar under juni och kommer vara i full gång efter 140811.

 

Ansökan till Stegen Hammarö kan göras från juni månad -14.
Endera kan det ske genom din handläggare/behandlare
eller så kan du själv göra en intresseanmälan.
Du hittar länkar längre ner på denna sida.

 

Samordnare
Louise Larsson 054- 51 55 07
louise.larsson@hammaro.se

Postadress: Box 26, 663 21 Skoghall

 

Länkar:
Broschyr Stegen Hammarö 140916
Ansökan, med samtycke, om att delta i Stegen, 130924
Intresseanmälan-Stegen-Hammarö