Stegen Grums

Är du 18 år eller äldre och har en psykisk, fysisk och/eller social problematik som innebär svårigheter för dig att kunna få ett arbete alternativt att kunna studera?
Har du behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, från minst två parter, för att uppnå egen försörjning?
I Samspelets Stegen finns möjlighet till samordnade insatser för att stödja Dig mot egen försörjning.

 

Din individulla plan mot målet egen försörjning är styrande i de individulla aktiviteter och gruppaktiviteter som kan erbjudas.
Var tredje månad bedöms om en stegförflyttning skett. Stegförflyttningen är avgörande för Din tid i verksamheten.

 

I Stegen finns möjlighet att få tillgång till:
– Olika aktiviteter speciellt inom området hälsa
– Samtalsstöd/samtalsterapi-  Utredningar
– Bedömning av arbetsförmåga
– Arbetsträning /praktik

 

Målet är att du ska komma ut i arbete alternativt börja studera.
Din egen motivering är Din förutsättning för att Du ska nå Ditt mål.

 

Stegen Grums avslutades i januari 2014 för att omarbetas till ett mer arbetslivsinriktad insats för ungdomar 18-32 år i ett intensivt samarbete mellan IFO och Arbetsförmedlingen = Utsikten.

Ingen specifik utvärdering är gjord utan omstruktureringen hade sin grund bland annat i den höga ohälsan och höga arbetslösheten i kommunen bland ungdomar samt i de uppföljningar som skett fortlöpande under åren.