SkaparKraft

En estetiskt och hälsofrämjande kurs i lugn och tillåtande miljö
på Kristinehamns Folkhögskola

Syftet är att Du ska få möjlighet, att under ordnade former, prova olika estetiska och hälsofrämjande aktiviteter tillsammans med viss samhällsorientering.

 

Exempel på aktiviteter är bland annat:
Musik, Bild/konsthantverk, Film och drama, Hälsa och friskvård

Målet är att du efter avslutad kurs ska uppleva ökat välbefinnande och ökad motivation till nästa steg mot studier eller arbete.

Möjlighet till studiebesök finns  och bokas via din handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen eller din behandlare på Vårdcentral eller inom Psykiatrin.

 

 

Projektledare:
Miriam Götborg  070-294 34 57
miriam.gotborg@regionvarmland.se

 

Länkar
Skaparkraft broschyr 2019

Slutrapport SkaparKraft med bilagor 2020-06