Samverkstan

Verksamheten riktade sig till personer med behov av fördjupat stöd för att kunna komma ut på arbetsmarknaden.
Det gällde den som, på grund av funktionsnedsättning, ofrivilligt befann sig utanför arbetsmarknaden och inte klarade sig med hjälp av ordinarie insatser. En redan påbörjad praktik var grunden för en fortsättning till egen försörjning via Samverkstan.

Grunden var ett eget aktivt deltagande och behov av samordnande insatser från parterna.
Ansökan gjordes via arbetsförmedlingen Karlstad, Hammarö, Grums eller Kristinehamn.
Anställningen var via Karlstad kommun med placeringen oftast på annan plats.
Tanken var att arbetsgivaren därefter skulle överta anställningen.

Samverkstan var ett 3-årigt projekt mellan 2010-2013.
Resultatet var mycket bra, där sista verksamhetsåret innebar att knappt 60 % fick fortsatt arbete.

Totala 3-års resultatet visar att 4 % fick icke-subventionerat arbete och 39 % subventionerat arbete medan 54 % fortsatte som arbetssökande på Arbetsförmedlingen, de flesta med A-kassa.
Vanligaste orsaken till att det inte blev en fortsatt anställning var att arbetsgivarens inte ansåg sig ha råd.

Tyvärr hade ingen av parterna möjlighet att implementera Samverksrtan i ordinarie verksamhet. Däremot tas många lärdomar tillvara för fortsatt utvecklingsarbete.

Samordnare

Lena Thyberg, 054- 540 53 31
lena.thyberg@karlstad.se

Länkar

Samverkstan 3 år

Samverkstan slututvärdering 20130416