Samverkansstruktur Nollplacerade

Gemensamma lösningar för sjukskrivna personer som uppbär försörjningsstöd?

 

Startar augusti 2020

 

I Samspelets kommuner; Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn, finns flera personer som är sjukskrivna och uppbär försörjningsstöd då det inte har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI).
Idag fungerar inte våra gemensamma resurser på allra bästa sätt för dessa personer.

 

Finns det strukturella hinder genom parternas olika lagstiftningar?
Vilka praktiska erfarenheter finns hos parterna idag?
Kan parterna gemensamt tillrättalägga möjligheter så att kvinnor och män får de bästa förutsättningarna, med rätt stöd från inblandade myndigheter,  för att återgå till eller närma sig arbetsmarknaden alternativt få rätt ersättning?

 

I detta projekt kommer vi, med hjälp av metodiken tjänstedesign (användarinvolvering), utreda förutsättningarna kring  “noll-placerade”  samt belysa om det finns några skillnader i stödet som ges till kvinnor och män.

 

Utifrån metodikens utforskande kommer få strukturer för att samordna processerna mellan myndigheter  och vården för sjukskrivna utan SGI (nollplacerade) och som uppbär försörjningsstöd.
Kunskap om varandras uppdrag och vad parterna kan förvänta sig av varandra är en grundläggande förutsättning.

 

Projektledare Anna Widén startar i augusti 2020

 

Länkar
Ansökan till Samspelet strukturprojekt nollklassade 190820

 

Projektägare
Enhetschef Martin Seppänen, IFA Karlstad kommun martin.seppanen@karlstad.se

 

 

Styrgrupp
Samspelets beredningsgrupp