Samverkansstruktur Nollplacerade

Gemensamma lösningar för sjukskrivna personer som uppbär försörjningsstöd?

 

Inom våra kommuner; Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn, finns flera personer som är sjukskrivna och uppbär försörjningsstöd. Personerna saknar, av olika anledningar, SGI (sjukpenninggrundande inkomst) och därmed direkt koppling till Försäkringskassan.
Idag fungerar inte våra gemensamma resurser på allra bästa sätt för dessa personer.

 

Finns det strukturella hinder genom parternas olika lagstiftningar?
Vilka praktiska erfarenheter finns hos parterna idag?
Kan parterna gemensamt tillrättalägga möjligheter så att kvinnor och män får de bästa förutsättningarna, med rätt stöd från inblandade myndigheter, för att återgå till eller närma sig arbetsmarknaden alternativt få rätt ersättning?

 

Metodiken tjänstedesign (användarinvolvering), kommer användas i syfte att utreda förutsättningarna kring  “noll-placerade”  kvinnor och män.

 

Målet är att framgent forma gemensamma hållbara strukturer för samordning mellan myndigheter och vården för sjukskrivna utan SGI (nollplacerade).
Kunskap om varandras uppdrag och vad parterna kan förvänta sig av varandra är en grundläggande förutsättning.

 

Projektledare Anna Widell  anna.widell@karlstad.se
054-540 52 73 , 073-021 22 18

 

Länkar
Ansökan till Samspelet strukturprojekt nollklassade 190820

 

Projektägare
Enhetschef Martin Seppänen, IFA Karlstad kommun martin.seppanen@karlstad.se

 

 

Styrgrupp
Samspelets beredningsgrupp