Samverkansstruktur Nollplacerade

Gemensamma lösningar för sjukskrivna personer som uppbär försörjningsstöd?

 

Inom våra kommuner; Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn, finns flera personer som är sjukskrivna och uppbär försörjningsstöd. Personerna saknar, av olika anledningar, SGI (sjukpenninggrundande inkomst) och därmed direkt koppling till Försäkringskassan.

 

Idag fungerar inte våra gemensamma resurser på allra bästa sätt för dessa personer.
Därför utreder vi, genom tjänstedesign, om det finns strukturella hinder i samarbetet kring denna målgrupp.
Genom vi identifierar upplevda hinder och får ökad kunskap om våra parters regelverk, och förväntningar på varandra, så kommer vi tillsammans kunna skapa bättre möjligheter för denna behovsgrupp.

 

Målet är att framgent forma gemensamma hållbara strukturer för samordning mellan myndigheter och vården för sjukskrivna utan SGI (nollplacerade).

 

Projektledare Anna Widell  anna.widell@karlstad.se
054-540 52 73 , 073-021 22 18

 

Länkar
Ansökan till Samspelet strukturprojekt nollklassade 190820

 

Projektägare
Enhetschef Martin Seppänen, IFA Karlstad kommun martin.seppanen@karlstad.se

 

Styrgrupp
Samspelets beredningsgrupp