Vad är Samspelet?

Samordningsförbundet Samspelet är en finansiell organisering inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Värmland  och kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn.

 

Syftet är att genom samordningsförbundet;
– underlätta och förbättra möjligheter för kvinnor och män i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att få stöd att kunna närma sig eller nå förmåga att arbete eller studera,  och därigenom stärka sin möjlighet till egen försörjning

– underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Region Värmland och kommuner

– främja samverkan och samordning mellan parterna inom rehabiliteringsområdet. Åtgärderna anpassas efter lokala förhållanden i våra fyra kommuner.

 

Tillsammans utvecklar vi dina starka sidor – alla vill och kan med rätt stöd!
Inom Samspelet arbetar vi alltid tillsammans – våra partner, vår personal och våra deltagare – för att utveckla varje deltagares starka sidor!
Tillsammans gör vi skillnad!

 

Kvinnor och män, i kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn, som hamnat vid sidan av eller utanför de olika myndigheternas ansvarsområden kan erbjudas samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering genom verksamhet finansierad via Samordningsförbundet Samspelet, där någon part är projektägare.

 

Samspelet är arenan där vi arbetar tillsammans, utifrån en helhetssyn, för att kvinnor och män ska stödjas i sina möjligheter att närma sig sitt/sina mål.

 

Lagen om finansiell samordning styr arbete
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20031210-om-finansiell-samordning-av_sfs-2003-1210