Vision och värdegrund

 

Samspelet är arenan där vi arbetar tillsammans och har som gemensamt mål att verka för att våra kommuners innevånare ska få stöd och rehabilitering som ökar möjligheterna till självförsörjning.

Ett viktigt syfte med Finsam är att förhindra att personer med nedsatt funktions- och arbetsförmåga hamnar i en gråzon mellan myndigheterna.
Istället ger vi möjligheter till ett samlat stöd, som i en helhetslösning utgår från individens fokus, förutsättningar och behov.

När vi samverkar inom välfärds- och rehabiliteringsområdet finns det möjlighet att göra mer för dem som behöver insatser från flera medlemmar samtidigt.
En annan positiv effekt av det nära samarbetet är att samhällets resurser för rehabilitering kan användas på ett kostnadseffektivt sätt.