Om Samspelet

Samspelets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland och kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn.
Medlemmarna äger Samspelet!

Samspelets styrelse är en egen juridisk person med ledamöter från alla våra parter.
Medlemmarna, parterna, finansierar Samspelets insatser gemensamt, enligt beslutad fördelning.

 

Syftet med förbundet är att, genom finansiell samordning,

– förbättra möjligheter för personer som behöver ett samlat rehabiliteringsstöd att få de bästa förutsättningar för ett självständigt och gott arbetsliv.

– underlätta en enklare och mer effektiv organisering av gemensamma rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region och kommunerna.

 

Förbundet är en gemensam arena där de samverkande myndigheterna kan vidareutveckla rehabiliteringsinsatser utifrån fokus på kvinnor och mäns behov samt den totala samhällsekonomin.
Förbundets parter tar ett gemensamt och sammanhållet ansvar för de insatser som behövs.

Projekt/insatser och aktiviteter drivs alltid gemensamt av våra parter, myndigheter, för att på bästa möjliga sätt , med gemensam kompetens, stödja människor med olika behov och bakgrund till ett ökat välbefinnande för att kunna närma sig eller nå egen försörjning genom arbete eller studier.
Någon part är projektägare till finansierad insats.