Om Samspelet

Samspelets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland och kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn.
Medlemmarna äger Samspelet.

 

Samspelets styrelse är en egen juridisk person.
Där finns ledamöter från alla våra parter.
Förbundsordningen styr arbetet.

Medlemmarna, parterna, finansierar Samspelets insatser gemensamt, enligt beslutad fördelning.

 

Projekt/insatser och aktiviteter drivs alltid gemensamt av våra parter, myndigheter, för att på bästa möjliga sätt , med gemensam kompetens,
stödja människor med olika behov och bakgrund till ett ökat välbefinnande för att kunna närma sig eller nå egen försörjning genom arbete eller studier.