SAMSIP

Samspelets samordnade individuella plan

Att tidigt identifiera behov av samordning innebär stora vinster för den person det gäller och för samhället.

Samspelet arbetar därför med SAMSIP – en samordnad individuell plan som ska initieras tidigt av ansvarig handläggare eller av personen själv.
SAMSIP tydliggör involverade parters ansvar i en gemensam plan utifrån ett helhetstänk.

 

Alla parter inom Samspelet kommer ha SAMSIP-ombud för att underlätta att alla får kompetens inom området. Ombuden har nätverksträffar minst en gång per termin ledda av Stegens projektledare/processtödjare.

Avvikelseanmälan ska användas av parterna när inte samverkan fungerar som tänkt
Syftet är inte att hänga ut någon utan för att påvisa brister i samverkan som behöver åtgärdas.
se filen avvikelseanmälan.

 

Här kan du se vikten av samordning för en helhetslösning

 

 

Information till Dig inför SAMSIP
Rutiner och Vägledning till ansvarig för SAMSIP

Samtycke SAMSIP

Kallelse-till-SAMSIP

Samspelets-samordnade-individuella-plan-SAMSIP-v2

Uppfoljning-av-och-med-SAMSIP

Avvikelseanmalan-SAMSIP

Karta Arbetsprocess SAMSIP 170809