SAMSIP

Samspelets samordnade individuella plan

Behov av samordning från flera parter behöver identifieras tidigt i den enskildes process. En tidig samordnad rehabiliteringsplan innebär stora vinster för individen själv och för samhället.

Samspelet arbetar därför med SAMSIP – en samordnad individuell plan-  som helst ska initieras tidigt av ansvarig handläggare eller av personen själv.
SAMSIP tydliggör involverade parters ansvar i en gemensam plan utifrån ett helhetstänk.

 

Alla parter inom Samspelet har SAMSIP-ombud för att underlätta spridningen av behövd kompetens inom området.
SAMSIP-ombuden har lokala nätverksträffar minst en gång per termin där nätverksarbetet leds av Stegens projektledare/processtödjare.

Avvikelse Samspelet ska användas när inte samverkan fungerar på ett optimalt sätt.
Syftet är att påvisa brister i samverkan för åtgärder och ökad kompetens.

 

Här ser du skillnaden mellan att bollar mellan parterna till en samordning med helhetslösning

 

 

Information till Dig inför SAMSIP
Rutiner och Vägledning till ansvarig för SAMSIP

Samtycke SAMSIP

Kallelse-till-SAMSIP

Samspelets-samordnade-individuella-plan-SAMSIP-v2

Uppfoljning-av-och-med-SAMSIP

Karta Arbetsprocess SAMSIP 170809

AVVIKELSE SAMSPELET
avvikelse-samspelet-21-03-18
Rutiner Avvikelse Samspelet 21-03-18
Spridning av guldkorn i samverkan 21-02-15