SAMSIP-ombud

SAMSIP-ombud finns inom våra samverkande myndigheter och inom vården.

Syftet är att SAMSIP-ombuden har rollen som kompetensbärare och stödjer övriga handläggare i att tidigt kalla till gemensamma möten när behov finns av samordnings mellan flera parter så att problembilder kan fångas tidigt för fortsatta gemensamma åtgärder.
SAMSIP-ombuden arbetar också med kvalitetssäkring inom samverkan genom att avvikelserapportering ” Avvikelse Samspelet” sker om samverkan/samordning inte fungerar på ett tillfredställande sätt.

 

Här ser du en film från ett nätverksmöte för SAMSIP-ombud i Kristinehamn