Så kan vi hjälpa dig

Samspelet är den gemensamma plattformen för samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland samt kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn.

Är du i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering?

Om Du är motiverad att göra en förändring för att stärka Din förmåga att börja arbete eller studera kanske någon av de insatser vi gemensamt finansierar kan vara en möjlighet för dig. Mer information och hur du kan gå tillväga för att få ta del av insatsen Stegen finner du här.

Vi tror på Din förmåga och vilja till förändring!
Tillsammans gör vi skillnad!

Är du tjänsteperson?

Du som arbetar som handläggare i någon av våra parters verksamheter kan initiera ett möte med medarbetare i Stegen. Alla insatser initieras via ett SAMSIP där du tillsammans med individen och övriga samverkande parter gör en planering. Dokumenten och hur du går tillväga finner du på här.