Så får Samspelet pengar

Var och en av de fyra partners som ingår i Samspelet, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Värmland och kommunerna (Karlstad, Kristinehamn, Hammarö och Grums) svarar för 25 % av kostnaderna. Under 2009 är budgeten cirka 9 MSEK.

Finansiering
Styrelse
Personal
Vision & värderingar