Rehab.koordinering psykiatri

Ett av samordningsförbundens uppdrag är att finansiera metoder/metodutveckling utifrån medborgares behov och där parterna inte själva har den möjligheten.

 

Rehabiliteringskoordinering Öppenvård Psykiatri
är ett område där medborgare inom öppenvård psykiatri, genom enkäter och djupintervjuer, fastslagit att behov av samordnat stöd finns, speciellt hos personer vilka inte har en arbetsgivare. (Samspelets finansierade utvärdering hösten 2018).

 

Rehabiliteringskoordinator Anna Sigurdsson Rådström har sin plats på Bryggaregatan, Allmänpsykiatriska Öppenpsykiatrin.
Det är en projektanställning på 1 år och finansieras av Samordningsförbundet Samspelet som ett metodutvecklingsprojekt.

 

Rehabiliteringskoordinators funktionen inom psykiatrin i Värmland är ny och därför kommer det att ta sin tid innan det blir tydligt vilka ärenden som rehabiliteringskoordinator ska ta sig an och koordinera. Målgruppen är personer i arbetsför ålder med diagnoser där sjukskrivning är  förekommande samt att personer är i behov av samordnande koordinering.  En förutsättning är att patienten har hög motivation och tilltro till sin egna förmåga att närma sig arbetsmarknaden.
Initiering sker av vårdpersonal som kontaktar Anna.

I uppdraget ingår även handledning till personal, samverkan med andra myndigheter genom Samspelet samt omvärldsspaning.

 

Projektledare
Rehab.koordinator Anna Sigurdsson Rådström
anna.sigurdsson.radstrom@regionvarmland.se

 

Filer
Rehab.koordinatorns Uppdrag 190906
Ansökan RegV Medel till rehab.koordinator öppenvård psykiatrin 19-02-05