Protokoll

 

 

Här finns Samspelets justerade protokoll att läsa.
Behöver du mer information kontakta förbundschefen eller ordförande

 

 

Protokoll Samspelets styrelse 2021-02-05

Protokoll Samspelets styrelse 2020-11-27

Protokoll Samspelets styrelse 2020-10-22

Protokoll Samspelets styrelse 2020-09-04

Protokoll Samsplets styrelse 2020-06-05.docx

Protokoll Samspelets styrelse 2020-04-03