Protokoll

 

 

Här finns Samspelets justerade protokoll att läsa.
Behöver du mer information kontakta förbundschefen eller ordförande

 

Protokoll Samspelets styrelse 2020-09-04

Protokoll Samsplets styrelse 2020-06-05.docx

Protokoll Samspelets styrelse 2020-04-03

Protokoll Samspelets styrelse 2020-02-14

 

 

 

Protokoll Samspelets styrelse 2019-11-29

Protokoll Samspelets styrelse 2019-10-18