Porten

Är du mellan 18 och 30 år, har en dokumenterad funktionsnedsättning och vill arbeta?

 

De som jobbar i Porten kan stödja Dig att, utifrån din egen takt, närma dig arbetsmarknaden genom att först, tillsammans med Dig, finna ett lämpligt arbete, att få arbetet och  få behålla det. Oftast kommer du starta att arbeta inom den kommunala verksamheten.

 

Du ska vara bosatt i Karlstad kommun och vara motiverad att förändra din nuvarande situation.

 

Din kontaktperson inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen eller psykiatrin är din ingång till Porten.
Därefter väljer de som jobbar i Porten om det är just Du som har störst behov av att få en plats i projektet, som är treårigt.

 

Målet är att alla ska få sin arbetsförmåga klarlagd och att flertalet ska få ett hållbart arbetsliv.

 

Verksamheten är ett samarbete mellan Samspelets parter och bedrivs på  Arbetsförmedlingen.

Projektledare
Saleh Mohammadi
054- 540 50 49
saleh.mohammadi@karlstad.se

Anna Eriksson, arbetsförmedlare
010-488 27 44
anna.x.eriksson@arbetsformedlingen.se

Annelie Lindholm, arbetsförmedlare
010-486 62 69
annelie.lindholm@arbetsformedlingen.se

 

 

Kortversion Slutrapport Porten 2016-02-16

Slutrapport Porten 2015-12-10

Infoblad Porten till handläggare 130417

Projektplan Porten

PP-presentation Porten