Projekt Försörjning Kristinehamn

För det ettåriga projektet var målet att arbeta aktivt med annan metodik för att, i samarbete med Arbetsförmedlingen,  få försörjningsstödstagare att pröva ett eller flera arbeten för en hållbar framtid.
En näringslivscoach anställdes för att kunna hitta platser samt stödja både deltagare och arbetsgivare vid en prövning/praktik och i vidare arbete. Flertlet anställningar skedde inom kommunen.

 

Framarbetad metodik implementerades hos socialförvaltningen och fortsatt samordning skedde i ordinarie arbete med Arbetsförmedlingen.

 

Slutrapport-projekt-Försörjning-Kristinehamn