Socioekonomi & Pay-off

Socioekonomisk utvärdering

Socioekonomisk utvärdering har gjorts av Ingvar Nilsson på projekt Horisont, Se Avslutade projekt / Horisont

PayOff-utvärdering har gjorts av Futuro i Karlstad samt
Futuro Kristinehamn och Grums

Ett långsiktigt perspektiv är ett måste för att se  nyttan av projektkostnaderna utifrån frågan; Vad konsekvensen om 5 till 10 år om inte denna investeringen sker?
Utvärderingen visar att Futuro-projekten ligger väl till gällande den långsiktiga nyttan för medborgare som deltar i verksamheterna

Futuro innebär, i ett 5-årsperspektiv att:
–  samhällsintäkterna ökar med  knappt 4 Mkr
–  lönsamheten beräknas till  drygt 2 Mkr.
–  kostnaderna för Försäkringskassan minskar
–  återbetalningstiden för kommunen är 9 månader ( Karlstad) och förtjänsten 1,6 Mkr
–  landstinget´s vårdkostnader minskar med 1,2 Mkr
Deltagarens disponibla inkomst ökar i snitt med drygt 43 tkr per år.
Kostnaderna ökar för Arbetsförmedlingen genom deltagarens fortsatta praktik alternativt lönesubventionerade arbete.

 

Länkar

DelrapportFuturoKarlstad 2011-05-25
DelrapportFuturo KristinehamnochGrums 2011-05-25