Medlemmarna samspelar

Samspelet är ett finansiellt samordningsförbund där Landstinget, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Karlstad, Kristinehamn, Hammarö och Grums kommun är medlemmar.

Syftet är att genom samordnad rehabilitering stödja människor som hamnat illa till på grund av sjukdom, arbetslöshet, familjeförhållanden eller något annat. När ordinarie verksamheter uttömt sina möjligheter, att stödja personen mot egen försörjning genom arbete eller studier, kan verksamhet finansierad av Samspelet vara en annan möjlighet mot målet egen försörjning.

Verksamheter bedrivs i olika projekt för att stötta människor med olika behov och bakgrund till ökat välbefinnande.
Läs mer under Projekt.

Samspelets parter bekostar verksamheterna gemensamt.
Samspelet är en egen juridisk person.
I förbundets styrelsen finns representanter från alla parter.
Projekt och aktiviteter drivs alltid tillsammans med våra parter, myndigheter, för att på bästa möjligt sätt stödja deltagaren mot målet egen försörjning.