Meta Fredriksson-Monfelt
ansvarig tjänsteman

Samordningsförbundet Samspelet
Karlstads kommun ASF
651 84 Karlstad
054-29 60 18
070-690 90 83

meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se
info@samspelet.se