PåGång

PåGång byggde på tanken att människor som står långt från arbetsmarknaden behöver aktiveras och få en ökad hälsa innan det är möjligt med prövning/praktik och ett arbete.

Aktiviteterna för deltagarna skedde 3 gånger per vecka både som teori och praktik i kommunerna Karlstad, Grums och Kristinehamn. Hammaröborna deltog i Karlstad.

 

PåGång visade mycket bra resultat men av någon ännu oförklarlig anledning var inflödet till insatsen så låg att styrelsen beslutade att avsluta insatsen.

 

Slutrapport-PåGång-2011