NPS-projektet

NPS-projektet var ett samarbetsplrojekt med landsitnget division psykiatrin som projektägare.

Syftet var att arbeta fram ny metodik gällande utredningar inom neuropsykiatriskt område samt att efter utredningen genom samordning försäkra sig att personen fått det stöd och den hjälp som fastställd diagnos krävt för att få ett hållbart liv och ett ökat välmående.

 

NPS-projektet kommer avslutades som projekt per 31 maj 2014, ett halvår tidigare än projekttiden, för att ingå i ordinarie verksamhet.

Slutrapport med utvärdering är ännu inte klar.

 

Mer information kan fås av
Marie Pettersson
054- 61 98 36
marie.pettersson@liv.se

 

Projektplan NPS