Mer kunskap om social företagande

Arbetsmarknads och socialförvaltningen i Karlstads kommun bjuder in Samspelets parter till kunskapsutbyte och information om kommunens arbete med socialt företagande. 

När: Måndag 24/1 klockan 8.3012

Var: Sandbäcksgatan 4, Karlstad

Målgrupp: Representanter från samspelets beredningsgrupp, styrgrupper och om plats finns övriga intressenter hos parterna

Föranmälan krävs– se bifogad länk